RTG kręgosłupa

Ludzki kręgosłup to złożona konstrukcja, składająca się z kości, kręgów i krążków międzykręgowych. Jest stabilną podporą dla całego ciała, umożliwiającą poruszanie się, a także chroniącą istotne części takie jak np. rdzeń kręgowy przed uszkodzeniem. Myśląc o urazach czy schorzeniach kręgosłupa, najczęściej bierze się pod uwagę jego następujące odcinki: szyjny, piersiowy, lędźwiowy, krzyżowy oraz guziczny. Gdy już dojdzie do urazu w obrębie któregoś z nich, w żadnym razie nie można tego bagatelizować! Kluczowe jest udzielenie poszkodowanemu natychmiastowej pomocy.

Typy urazów kręgosłupa

Urazy kręgosłupa w żadnym razie nie należy do błahych spraw. Może do niego dojść z różnych przyczyn, a pierwsza pomoc i właściwa diagnostyka (w tym RTG kręgosłupa), często są kluczowe dla wdrożenia prawidłowego leczenia i ochrony poszkodowanego przed utratą pełnej sprawności.

Do najczęstszych urazów kręgosłupa zaliczyć można:

 • stłuczenia,
 • uraz rdzenia kręgowego,
 • zwichnięcia,
 • złamanie z przemieszczeniem lub bez,
 • uraz odcinka szyjnego,
 • uraz odcinka piersiowego,
 • uraz odcinka lędźwiowego,
 • uraz odcinka krzyżowego,
 • uraz odcinka guzicznego.

Urazy kręgosłupa i ich przyczyny

Jedna z najczęstszych przyczyn urazu kręgosłupa jest wypadek komunikacyjny. Do uszkodzenia kręgosłupa może dojść także w wyniku upadku z dużej wysokości, silnego uderzenia, kontuzji związanej z uprawianiem danego sportu, postępującej choroby nowotworowej, czy niewłaściwego podnoszenia ciężkich przedmiotów. RTG kręgosłupa warto wykonać także wówczas, gdy odczuwamy przewlekły ból, gdyż może on być spowodowany postępującymi zmianami zwyrodnieniowymi.

Jakie objawy występują w przypadku urazu kręgosłupa?

Wszystko zależy od tego, w jakim odcinku doszło do jego uszkodzenia. Zazwyczaj towarzyszy temu ból o różnym stopniu nasilenia oraz:

 • problemy z poruszaniem się,
 • obecność krwiaków lub siniaków,
 • osłabienie siły mięśniowej.

W przypadku uszkodzenia rdzenia kręgowego mogą dojść do tego także problemy z oddychaniem, paraliż mięśni, utrata czucia czy niemożność wykonania prostych ruchów.

Pierwsza pomoc w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa

Uraz kręgosłupa wymaga niezwłocznego udzielenia pomocy. W tym celu należy wezwać karetkę, która przetransportuje poszkodowanego do szpitala.

Alternatywą dla publicznych szpitali są CM, gdzie często pracownia RTG jest na wyciągnięcie ręki, a szybka diagnostyka i wdrożenie leczenia, bez zbędnego czekania w przypadku niespodziewanego urazu, pozostaje wybawieniem dla niejednego pacjenta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here