Przyszła mama a prawo pracy

Oczekując dziecka na pewno oprócz wielu radości spotyka nas również tyle samo obaw. Czy będziemy dobrymi matkami ? Czy dziecko urodzi się zdrowe ? To tylko przykłady, a takie pytania mnożą się z dnia na dzień. Oprócz zdrowia naszego i dziecka często również pojawiają się pytania dotyczące naszego życia zawodowego. Na szczęście prawo jest w dużej mierze po stronie kobiet ciężarnych.

Umowa o pracę.
Będąc zatrudnionym na umowę o pracę, możemy w ciąży korzystać z różnych przywilejów. Jeśli jest to umowa na czas nieokreślony, kobieta jest otoczona szczególną ochroną. Nie można zwolnić ciężarnej oraz trzeba zapewnić jej odpowiednie warunki pracy. Jest to najkorzystniejsza z umów z perspektywy przyszłej matki. Ochrona przed jej zwolnieniem zaczyna się od pierwszego dnia ciąży, a jeżeli kobieta zajdzie w ciąże w czasie trwania wypowiedzenia, musi zostać przywrócona do pracy. Do obowiązków pracodawcy należy zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla kobiety w ciąży. Jeżeli warunki te są szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, ma on obowiązek przenieść ją w inne miejsce. Jeśli takiej możliwości nie ma kobieta powinna zostać zwolniona z obowiązku wykonywania pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Przyszła mama nie może pracować w nocy, wykonywać godzin nadliczbowych ani pracować w delegacji. Należy się jej również zwolnienie z pracy w celu wykonania badań dotyczących ciąży, jeśli nie ma możliwości wykonania ich w innym terminie. A co się dzieje z pracownicą w przypadku gdy jest ciąża a umowa na czas określony przestaje obowiązywać ? Jeśli sytuacja ma miejsce po trzecim miesiącu ciąży, umowa zostaje przedłużona automatycznie do dnia porodu. Ta zasada nie obowiązuje w przypadku zawarcia umowy na czas określony na zastępstwo. Wydłużenie stosunku pracy do czasu porodu następuje gdy do zawarcia umowy doszło w warunkach takich jak : zawarcie umowy na czas określony, zatrudnienie pracownika na okres dłuższy niż jeden miesiąc przy czym umowa miałaby się rozwiązać po trzeci miesiącu ciąży lub kobieta została zatrudniona na okres wykonania konkretnej pracy. Po porodzie kobieta zobligowana jest do wykorzystania 14 tygodni obowiązkowego urlopu macierzyńskiego, następnie może uzupełnić je pozostałymi 12 tygodniami i 26 tygodniami urlopu rodzicielskiego. Przez cały ten okres objęta jest ochroną przed zwolnieniem. Kobiety, które chcą pracować na pół etatu na urlopie rodzicielskim, również mają taką możliwość. Dostają wtedy połowę wynagrodzenia od pracodawcy oraz połowę świadczenia. Gdy po zakończeniu urlopu rodzicielskiego nie chcemy wracać do pracy, możemy wykorzystać urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy. Nie należy nam się wtedy zasiłek macierzyński a wszystkie składki są nadal odprowadzane.
Planując ciąże warto zapoznać się z naszymi prawami. Kobiecie w ciąży należy się dużo przywilejów i warto abyśmy je znały. Nie spotkają nas wtedy przykre sytuacje na gruncie zawodowym oraz ze strony nieuczciwych pracodawców. W obecnych czasach kobieta ciężarna nie musi bać się zwolnienia ani braku jakichkolwiek świadczeń.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here