Biznes na zasadzie franczyzy

Gdy poważnie myślisz o otwarciu franczyzy, a pomysł powoli zmienia się w rzeczywistość, możesz poszukiwać odpowiedzi na wiele pytań m.in. o zasady umów franczyzowych czy sposób rozliczenia w tym modelu.

Spróbujmy odpowiedzieć na najważniejsze z nich, przyglądając się bliżej umowom franczyzowym.

Umowy z franczyzodawcą nazywamy umowami nienazwanymi, czyli takimi, które w prawie polskim nie podlegają ścisłym regulacjom, jednak składają się na nie podstawowe elementy.
Należą do nich między innymi strony umowy, czas trwania umowy, przewidziane wynagrodzenie oraz obowiązki dotyczące obu stron.

Jednym z istotnych punktów tego typu kontraktów jest zapewnienie ze strony franczyzodawcy, że nie udzieli licencji innemu przedsiębiorcy działającemu na danym terenie. Ma to oczywiście zapobiec powstaniu konkurencji, która w znacznym stopniu utrudni nam prowadzenie franczyzy.

Decydując się na pakiet franczyzowy, najczęściej spotkasz się z takimi oto zobowiązaniami ze strony franczyzodawców:

  • udostępnienie marki, znaków towarowych oraz tzw. know-how, czyli pełną metodologię prowadzenia działalności,
  • dostarczenie podręcznika operacyjnego, uściślającego procedury,
  • zapewnienie franczyzobiorcy odpowiednich szkoleń personelu, przygotowujących do prawidłowego prowadzenia biznesu,
  • dostarczenie właściwych dla firmy materiałów promocyjnych

Przy tym, obowiązkiem franczyzobiorcy jest m.in.:

  • zachować tajemnice handlowe franczyzodawcy,
  • zaopatrywać się u sprawdzonych, wskazanych przez franczyzodawcę dostawców,
  • zachować jakość usług właściwą dla marki

Dodatkowe informacje: sprawdź oferty franczyzowe i wybierz najlepszą dla siebie franczyzę. Franczyza Chata Polska i wiele więcej.

Jak będziesz rozliczał się, prowadząc biznes na modelu franczyzy?

Jako że franczyza zakłada, że mimo działania pod obcym szyldem, wciąż jesteś traktowany jako niezależny przedsiębiorca, kwestie związane z opodatkowaniem działalności zależą wyłącznie od Ciebie.

Ciekawostką jest, że polskie prawo podatkowe traktuje wstępne opłaty na nabycie licencji jako podlegające tzw. amortyzacji, a opłaty uiszczane regularnie w pewnych warunkach mogą zostać wpisane w koszty prowadzenia działalności gospodarczej.

Funkcjonowanie w obrębie franczyzy jako niezależny przedsiębiorca ma swój dodatkowy plus, związany z brakiem możliwości narzucenia Ci sztywnych cen oferowanych produktów czy usług przez franczyzodawcę.

Zamiast tego, ceny mogą być przez niego jedynie rekomendowane, co daje pewną dowolność w kwestii ich ustalania. Dzięki temu zyskasz możliwość samodzielnej walki o rynek, na podstawie analiz adekwatnych do okoliczności.

Prowadzenie franczyzy — jak znaleźć atrakcyjne oferty współpracy?

Jeśli poważnie interesuje Cię otwarcie działalności na zasadzie franczyzy, szukając odpowiednich ofert współpracy, możesz skorzystać z dostępnych w internecie katalogów.

Poza tym warto trzymać rękę na pulsie, przeglądając np. portale internetowe powiązane z interesującą nas branżą — bardzo często zdołasz znaleźć tam bardzo ciekawe informacje na temat tego, gdzie i w jaki sposób zrealizujesz tego typu pomysł na biznes.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here